Event Calendar
Who are you?
活動日誌
中大捐血運動2018
主辦單位 : 中大及香港紅十字會
場地 : 湯若望宿舍禮堂
日期 : 2018-03-14 (三) to 2018-04-04 (三)

2018年度之「中大捐血運動」已定於2018年3月14至4月4日舉行。香港紅十字會將於2018年3月23日(星期五)上午11時半至下午6時半在湯若望宿舍禮堂設立流動捐血站。敬希本院師生踴躍支持。

聯絡資料:

2018
3月
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 以分類查看活動:


  • 以月份查看活動:  • 查看今日活動
  • 查看本月份活動